Częstochowski Okręgowy Związek Żeglarski


Idź do treści

Puchar 3 Jezior

Archiwum

Cykl regat żeglarskich
„Puchar 3 Jezior”
w klasach Optymist, Laser


Regulamin zawodów oraz zasady klasyfikacji

1. Regaty będą rozgrywane na podstawie:


  • Przepisów Regatowych Żeglarstwa 2013-2016;
  • Instrukcji żeglugi;
  • Regulaminu cyklu „Puchar 3 Jezior”;
  • Zasady Klasyfikacji cyklu „Puchar 3 Jezior”;
  • Przepisów pomiarowych jachtów.


2. Regaty rozgrywane będą w terminach wg Kalendarza Imprez CzOZŻ.

Lp.

Termin

Nazwa imprezy

Organizator

Miejsce

1

       

2

       

3

       

4

       

5

       

3. Zawodnicy

Do udziału w regatach dopuszczeni będą zawodnicy w wieku:
klasa Optymist - do lat 14, Laser - do lat 17.

Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zawodach. Opiekunowie zawodników zgłaszając zawodnika do regat oświadczają, że zawodnicy są zdrowi oraz zdolni do uprawiania sportów wodnych. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, zobowiązują się do pokrycia szkód wyrządzonych naumyślnie lub nienaumyślnie innym uczestnikom regat. Zalecane jest ubezpieczenie OC.

W regatach będzie prowadzona klasyfikacja dla zawodników zrzeszonych w klubach należących do CzOZŻ:
drużynowa po zakończeniu ostatniej imprezy, chłopców w klasie Optymist, dziewcząt w klasie Optymist, dziewcząt i chłopców w klasie Laser.
Klasyfikacje liczone będą, jeśli w danej kategorii wystartuje minimum 3 zawodników w 2 imprezach z 2 klubów zrzeszonych CzOZŻ.

4. Jachty

Jachty startujące w regatach muszą spełniać wymogi klasy Optymist. Prowadzona będzie odrębna klasyfikacja Optymist UKS na podstawie klasyfikacji generalnej.


5. Punktacja

Punktacja indywidualna
W klasyfikacji końcowej „Pucharu 3 Jezior" stosowana będzie następująca punktacja:

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

50

6

38

2

47

7

36

3

44

8

34

4

42

9

32

5

40

10

30

Za zajęcie 11 miejsca ilość przyznanych punktów wynosi 29, za kolejne minus jeden punkt do każdego miejsca.
Aby zostać sklasyfikowanym w danych regatach należy ukończyć minimum 1 wyścig. Do klasyfikacji końcowej zostaną zaliczone cztery najlepsze wyniki każdego zawodnika.

Punktacja drużynowa
W punktacji drużynowej liczona będzie suma punktów najlepszych zawodników danego klubu w każdej z klas. Na koniec sezonu za zwycięstwo swoich zawodników w każdej z poniższych klasyfikacji:

  • indywidualna chłopców w klasie Optymist,
  • indywidualna dziewcząt w klasie Optymist,
  • indywidualna dziewcząt i chłopców w klasie Laser,

klub otrzymuje bonus w wysokości 10 punktów do klasyfikacji drużynowej.

Punkty do klasyfikacji drużynowej (liczona po zakończeniu sezonu):

Miejsce

Punkty

Miejsce

Punkty

1

50

6

38

2

47

7

36

3

44

8

34

4

42

9

32

5

40

10

30

Klasyfikację prowadzi pion sportu CzOZŻ. Klasyfikacja jest dostępna na stronie internetowej CzOZŻ i będzie aktualizowana sukcesywnie po kolejnych regatach. Ostateczna interpretacja wyników należy do CzOZŻ.
CzOZŻ nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie czynności wykonane lub zaniechane wynikające z organizacji imprez.

Szukaj

Powrót do treści | Wróć do menu głównego